Congreso Euroamericano de Dereito e Política
O Congreso Euroamericano de Dereito e Política é o resultado da comprometida labor conxunta de investigadores da Universidade Federal Fluminense coa Universidade de Vigo, coa intención de ampliar o diálogo acerca de intereses comúns, promovendo a aproximación académica e científica e propiciando unha mellor comprensión do contexto social en realidades de orixes estructurais conexos.

II Congreso Euroamericano de Dereito e Política

Nesta segunda edición o evento estará enfocado no estudo e análise das institucións xurídicas e políticas dos continentes americano e europeo na súa interacción co desenvolvemento sustentable. Tratase, en definitiva, de examinar o impacto das políticas, públicas ou privadas, e das creacións xurídicas no seu intento por avanzar na consolidación dun desenvolvemento económico que sexa perfectamente compatible co uso respectuoso e axeitado dos recursos naturais. Como continuación dos obxectivos do desenvolvemento do Milenio, que tiñan como data límite de cumprimento o ano 2015, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas adoptou a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable. Nela estableceronse 17 obxectivos de aplicación universal na que se insta a todos os países a adoptar medidas para promover a prosperidade ao tempo que se protexe o planeta. O II Congreso Euroamericano de Dereito e Política pretende ser un campo de análise e de diálogo sobre cuestións que relacionen a actuación dos poderes públicos e das institucións xurídico-políticas en xeral con cumprimento e o traballo en favor destes obxectivos.

Dentro deste contexto, o Campus de Ourense da Universidade de Vigo, lugar onde se ubica a celebración do Congreso, é un campus líder en temáticas relacionadas coa auga, con capacidade para expandir a súa plataforma de investigación e innovación, todo iso en relación directa e inmediata co obxectivo da sustentabilidade. Esta coincidencia, que non é casual, aumenta a potencialidade, as sinerxias, os recursos e os resultados que poidan derivarse do traballo conxunto dos investigadores participantes neste encontro científico.

A iniciativa basease nas accións de internacionalización presentes nos proxectos institucionais de todos os implicados, obxectivando a produción cualificada e representante de realidades comparadas. O Congreso Euroamericano pretende ser un foro de discusión e intercambio de experiencias das realidades transatlánticas, sobre temas de influencias directas nas áreas socioeconómicas e políticas dos dous continentes. A experiencia do Estado de benestar, os mercados económicos, as realidades socio-xurídicas e institucionais, todos eles relacionados co desenvolvemento sustentable, serán obxectos de debate privilexiados nesta ocasión.

A intervención dos académicos proporcionará a posibilidade de participación activa no evento, non soamente en calidade de oíntes como tamén pola presentación de traballos, previamente seleccionados, nos grupos temáticos desta web.

Obxectivos do congreso

  • Servir de plataforma para aproximacións innovadoras na Política e o Dereito, tanto no terreo teórico coma no práctico.
  • Favorecer o desenvolvemento e a difusión de intercambio de experiencias transatlánticas a través da conexión dos distintos paneis temáticos que definen os intereses básicos do congreso.
  • Potenciar estudos relacionados coa sustentabilidade e calquera dos 17 obxectivos establecidos na Axenda 2030 para o desenvolvemento sustentable.
  • Aproveitar a estrutura académica e investigadora do Campus da Auga para promocionar os estudos sobre este elemento indispensable no desenvolvemento sustentable.
  • Potenciar a singularidade do Campus da Auga de Ourense en todos os centros académicos con representación no evento.
  • Crear espazos de reflexión sobre propostas e retos en materia de Dereitos Humanos.
  • Promover o diálogo para que as propostas e os proxectos se vexan enriquecidos cos diversos puntos de vista dos congresistas.
  • Favorecer o desenvolvemento e a difusión de intercambio de experiencias transatlánticas sobre temas de influencias directas nas áreas socioeconómicas e políticas dos dous continentes.

OrganizadoresColabora