Congreso Euroamericano de Dereito e Política

Organización


Comité Organizador


Guillermo Suárez Blázquez (Director)

Catedrático de Dereito Romano e Sistemas Xurídicos Comparados
Universidade de Vigo


Edson Alvisi Neves (Director)

Catedrático da Faculdade de Direito
Universidade Federal Fluminense

Gilvan Luiz Hansen (Director)

Profesor Titular da Faculdade de Direito
Universidade Federal Fluminense


Antón Lois Fernández Álvarez (Secretario)

Profesor Doutor da Área de Ciencia Política e da Administración
Universidade de Vigo

Clara Isabel Fernández Rodicio

Profesor Doutor da Facultade de Ciencias da Educación
Universidade de Vigo

Marcella Da Costa Moreira De Paiva

Becaria Predoctoral da Faculdade de Direito
Universidade Federal Fluminense

Comité Científico


Ana Paula Almeida Brandão
Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho.

Edson Alvisi Neves
Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense.

Pablo Bonorino Ramírez
Facultade de Dereito da Universidade de Vigo.

Wladimir Brito
Escola de Direito da Universidade do Minho.

Celso Cancela Outeda
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación da Universidade de Vigo.

David Casado Neira
Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Vigo.

Constantino Cordal Rodríguez
Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Vigo.

Isabel Estrada Carvalhais
Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho.

Antón Lois Fernández Álvarez
Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Vigo.

Eder Fernández Mônica
Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense.

Clara Isabel Fernández Rodicio
Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Vigo.

Ana Garriga Domínguez
Facultade de Dereito da Universidade de Vigo.

Alvaro Xosé López Mira
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación da Universidade de Vigo.

Mónica López Viso
Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Vigo.

Gilvan Luiz Hansen
Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense.

Xosé Mahou Lago
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación da Universidade de Vigo.

Sergio Gustavo de Mattos Pauseiro
Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense.

José António Passos Palmeira
Dpto. de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade do Minho.

Antonio Carlos Pereira Menaut
Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela.

Fernanda Pontes Pimentel
Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense.

Rosa María Ricoy Casas
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación da Universidade de Vigo.

Xulio Ríos Paredes
Presidente do IGADI.

Luís Rodríguez Ennes
Facultade de Dereito da Universidade de Vigo (emérito).

Argimiro Rojo Salgado
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo.

Sérvio Túlio Santos Vieira
Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense.

Guillermo Suárez Blázquez
Facultade de Dereito da Universidade de Vigo.

Eduardo Manuel Val
Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense.

Enrique Xosé Varela Álvarez
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación da Universidade de Vigo.


OrganizadoresColabora