Congreso Euroamericano de Dereito e Política

Cronograma


Cronograma do Congreso


Proceso Plazo
Propostas de Panel Del 4 de decembro de 2017 al 14 de xaneiro de 2018
Publicación de Paneis Do 15 ao 18 de xaneiro de 2018
Envío de Resumos expandidos 1 Do 18 de xaneiro ao 1 de marzo de 2018
ata o 11 de marzo de 2018
Publicación Resumos aceptados e Panel asignado 2 Do 1 ao 4 de marzo de 2018
Do 12 ao 15 de marzo de 2018
Celebración do Congreso Do 17 ao 19 de abril de 2018
Envío de textos definitivos Do 20 de abril ao 31 de maio de 2018
Publicación de Resumos expandidos 3 30 de abril de 2018
Publicación estimada de textos definitivos 4 31 de xullo de 2018

1 O resumo deberá remitirse a través da web do Congreso e no formato establecido na plantilla de resumo expandido.
2 A aceptación do resumo expandido producirase nun prazo non superior a unha semana dende a data de recepción do resumo e será comunicada persoalmente ao propoñente.
3 A publicación dos resumos expandidos como Actas do II Congreso Euroamericano de Dereito e Política será editada en formato electrónico pola Universidade de Vigo.
4 A publicación dos textos definitivos como libro (capítulo de libro) será editada tamén en formato electrónico pola Editorial Dykinson.

Envío de documentación


 Tipo de documento:


(Adxunte o documento)


OrganizadoresColabora